Trình duyệt Link cài đặt
Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/voz-love/hpnhkgfedkiamdlplpnmipmfhnjiiamo?hl=vi
Firefox https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/voz-love/
Opera https://addons.opera.com/vi/extensions/details/voz-love/
Edge https://goo.gl/6uRo8d

Thớt trên voz: https://forums.voz.vn/showthread.php?t=6360673

*Bạn có thể comment facebook ở dưới cho nhanh